People make companies succeed

Management Diagnostics & Management Development

< Kienbaum Netherlands

Management(-team) Audit

Diagnostische instrumenten bieden zekerheid als het gaat om het selecteren en evalueren van executives en management en dienen als basis (nulmeting) bij de ontwikkeling van management en leiderschap. Door middel van het inzetten van de juiste instrumenten kunnen onjuiste benoemingen en verkeerde aanwendingen van ontwikkelingsbudgetten worden vermeden. Onze consultants werken met u samen om de geschikte assessmentmethode te selecteren. De toolkit die wij hiervoor hebben getest en gebruiken, bestaat onder andere uit specifiek gestructureerde interviewtechnieken, case studies, rollenspellen, persoonlijkheidstesten, capaciteitentesten, op IT gebaseerde simulaties en 360. Deze toolkit wordt aan uw behoeftes aangepast en op maat gemaakt.

Wij zorgen ervoor dat uw investeringen in Human Resources veilig worden gesteld. Onze meer dan 100 experts met internationale ervaring staan garant voor een neutrale en objectieve evaluatie. Succesvol gebleken psychologische kwaliteitscriteria, onze rijke business ervaring alsmede kennis van de verschillende industrieën draagt bij aan een hoge acceptatiegraad bij werknemers en ondernemingsraden alsook werkgevers en sollicitanten. Meer dan 1000 assessments per jaar maken een functie- en branche specifieke vergelijking mogelijk.

Onze competenties op een rij:

  • Potentieanalyse
  • Individuele Assessments
  • Assessment Centers
  • Management Audits
  • Team Assessments
  • Ontwikkelen en uitvoeren van feedbackmethoden/ 360-graden feedback
  • Persoonlijkheidsonderzoeken en Capaciteitenonderzoeken
  • Employee Assessment Systems

Business Coaching

Kienbaum biedt business coaching aan leiderschapsteams en individuele leiders in doorgaans uitdagende en taakstellende omstandigheden. De business coaching wordt gerelateerd aan de organisatiestrategie en –cultuur en de waarden en organisatieprocessen van de leider. Dit wordt afgestemd op de behoeften van de organisatie en op die van de leider zelf; de organisatiedoelstellingen worden geïntegreerd met de ontwikkeldoelen en leveren meetbare resultaten op voor zowel de gecoachte als de organisatie. Daarnaast levert de manager van de gecoachte(n) zijn visie op de business coaching en nemen wij hem of haar mee in alle relevante fasen.

Kienbaum coacht leiders en teams van organisaties met een focus op resultaten van de organisatie. De business coaching versnelt de ontwikkeling van leiders en teams met een directe impact op de resultaten van de organisatie. Via onze aanpak ontwikkelen leiders vaardigheden en eigenschappen die nodig zijn om de prestaties van de organisatie te optimaliseren en grip te houden op het toenemende aantal uitdagingen, nu en in de toekomst. Wij maken gebruik van innovatieve meetinstrumenten zodat de resultaten en het rendement van de business coaching zorgvuldig kunnen worden geëvalueerd.