People make companies succeed

Compensation Consulting

< Kienbaum Prague

Poradenství v oblasti odměňování

  • Studie k odměňování vedoucích pracovníků a zaměstnanců v ČR a SR
  • Benchmark v oblasti odměňování podle individuálních potřeb a požadavků

Kienbaum působí v oblasti odměňování již více než padesát let a má v ní mnohaleté zkušenosti s vedením průzkumů a benchmarků. Kienbaum disponuje rozsáhlou databází mezd v Německu, Rakousku, České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Rusku, na Slovensku, ve Španělsku, Švýcarsku a v Turecku.

Průzkum nabízí dobrý základ pro srovnání praxe ve vaší firmě s trhem v České republice. Zahrnuje kolem 80 pozic napříč typickými kategoriemi (např. top management, finance, HR, IT, obchod). Kienbaum má snadno použitelnou metodiku se standardizovanými profily, které zaručují analýzu šitou na míru.

Kromě výstupu z průzkumu mohou účastníci získat individuální přístup do online aplikace odměňovacího portálu. Tento analytický nástroj vám rychle a snadno vygeneruje údaje podle vašich potřeb.


Compensation Consulting 

  • Financial and non-financial remuneration
  • Remuneration study of the managers and staff in CR and SR
  • Benchmarking in the fields of remuneration according to individual needs and wishes

Kienbaum has more than 50 years of expertise in compensation consulting and many years of experience in the conduction of compensation surveys and benchmarks. Kienbaum has an extensive compensation database in the following countries: Germany, Austria, Czech and Slovak Republic, Hungary, Poland, Romania, Russia, Slovakia, Spain, Switzerland and Turkey.

The survey offers a well-founded basis for comparing your own practices with the market in the Czech Republic. It covers about 100 positions among the typical job families (e.g. Top Management, Finance, HR, IT, Sales) with a specific focus on digital jobs. Kienbaum has an easy-to-use methodology to match your own jobs to standard function profiles, which guarantees a customized analysis.

In addition to a survey report, the participants can acquire an individual access to the online application Compensation Portal. With various selection criteria, this analysis tool allows a quick and easy generation of customized reports.